Top 5 nhóm thuật toán Seo quan trọng của Google trong tháng 5

Cho dù bạn là chuyên viên SEO hay một chuyên gia SEO với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thì trong thế giới SEO luôn có những thứ mà bạn phải học hỏi thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ để trụ vững trong lĩnh vực SEO khó đoán này.

Vâng, cái Siêng đang nói đến là thuật toán tìm kiếm và mục đích mà Google sử dụng các thuật toán này. Khi bạn càng hiểu thuật toán thì bạn càng hiểu Google hơn bao giờ hết.

Dưới đây, là 5 nhóm thuật toán quan trọng trong 39 nhóm thuật toán mà Google đã công bố vào ngày 07.06.2012 trên blog của mình. Hãy đọc qua và cùng bàn luận với Siêng những vấn đề bạn quan tấm nhé

“Cải thiện xếp hạng cho kết quả tin tức[Mã dự án ”News”]: dự án này sẽ cải thiện các dấu hiệu mà google dùng để tăng xếp hạng cho các nội dung tin tức trong kết quả tìm kiếm. Đặc biệt hơn, nó sẽ giúp cho người dùng khám phá nội dung tin tức nhanh hơn trước.

Nhân diện tốt hơn các dấu hiệu backlink không tự nhiên[ Thực thi tên mã “improv-fix”, tên mã dự án” Page Quality”] Google đã có những thuật toán được thiết kế để nhận diện một nhóm các link schemes và nhóm các kỹ thuật spam link. Dự án này, sẽ cũng cố những dấu hiệu mà Google đang sử dụng trong kết quả xếp hạng của họ một cách chính xác hơn

Cải tiến thuật toán Penguin [ thực thi tên mã “twref2”, tên dự án “Page Quality”]. Trong tháng này, Google đã tiến hành áp dụng 2 thay đổi lớn để cải thiện các dấu hiệu và updat dữ liệu được dùng bởi thuật toán Penguin

Nhân diện tốt hơn các dấu hiệu backlink không tự nhiên[ Thực thi tên mã “improv-fix”, tên mã dự án” Page Quality”] Google đã có những thuật toán được thiết kế để nhận diện một nhóm các link schemes và nhóm các kỹ thuật spam link. Dự án này, sẽ cũng cố những dấu hiệu mà Google đang sử dụng trong kết quả xếp hạng của họ một cách chính xác hơn

Cải tiến thuật toán Penguin[ thực thi tên mã “twref2”, tên dự án “Page Quality”]. Trong tháng này, Google đã tiến hành áp dụng 2 thay đổi lớn để cải thiện các dấu hiệu và updat dữ liệu được dùng bởi thuật toán Penguin

Tối ưu hóa trong các thuật toán xếp hạng[thực thi tên mã “DropSmallCFeature”]: Thay đổi lần này cải thiện một cách đáng kể hiệu quả trong hệ thống xếp hạng của Google với một phần rất nhỏ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm.

Làm mượt các hàm nhận diện đội tươi mới[ thực thi mã hàm”flsp”, tên mã dự án”Freshness”] Thay đổi này sẽ giúp Google nới rộng thêm giới hạn để nhận diện các tài liệu và nội dung mới với các công thức liên tục hơn.

Nội dung gốc:

“Improvements to ranking for news results. [project codename "News"] This change improves signals we use to rank news content in our main search results. In particular, this change helps you discover news content more quickly than before.

Better application of inorganic backlinks signals. [launch codename "improv-fix", project codename "Page Quality"] We have algorithms in place designed to detect a variety of link schemes, a common spam technique. This change ensures we’re using those signals appropriately in the rest of our ranking.

Improvements to Penguin. [launch codename "twref2", project codename "Page Quality"] This month we rolled out a couple minor tweaks to improve signals and refresh the data used by the penguin algorithm.

Performance optimizations in our ranking algorithm. [launch codename "DropSmallCFeature"] This launch significantly improves the efficiency of our scoring infrastructure with minimal impact on the quality of our results.

Smoother ranking functions for freshness. [launch codename "flsp", project codename "Freshness"] This change replaces a number of thresholds used for identifying fresh documents with more continuous functions.”
Phạm văn Siêng
16 Aug 2012

Comments powered by Disqus
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)