Textlinks For Sales

ban textlinks

 

SEO Panda Presents:

Our new textlinks package for sales: You will be amazed at our blog network with high PR (PR4 – PR6). The pagerank is valid, you can check if you do not trust us. A link from high PR 6 (Dofollow) will weight more than 1000 links.

 

For Skype Talk: seo.panda

For Yahoo: jerrykhang1

For Gmail: khangdang84

Option A) 1 textlink on our 4 + PR6 homepage for only $20/month

 

Option B) 1 Textlink on our 7 +PR5 homepage for only $30/month

 

Option C) If you only buy one textlink from one of our site PR6 or PR5. The price will be as below:

            1 Textlink on our 1 + PR6 homepage for only $6/month

            1 Textlink on our 1 + PR5 homepage for only $5/month

Note:

            +  A and B will be a 6 month contract (You have to pay the fee for 6 months in advance)

            + C will be a 12 month contract (You have to pay the fee for 12 months in advance)

SEO Panda Agency Xin Giới Thiệu:

Gói textlink 4 sales trong hệ thống mạng lưới blog website riêng của chúng tôi có lượng Pagerank cao (PR4-PR6). Bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống blog network của SPA (SEO Panda Agency), tất cả PR websites của chúng tôi là thật, bạn có thể kiểm tra lại bằng lệnh “ info:domain name không có www và có www ở phía trước”. Một link PR6 và dofollow sẽ có giá trị hơn 1000 links profile hay forum, hay blog comment với lượng Pr1 hay thấp hơn.

Textlink PR9: Xin liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ với chúng tôi:

Skype: seo.panda

Yahoo: jerrykhang1

Gmail: khangdang84

Gói A) 1 textlink trên 4 + PR6 trang chủ của chúng tôi chỉ $20 một tháng

 

Gói B) 1 textlink trên 7 + PR5 trang chủ của chúng tôi chỉ $30 một tháng

 

Gói C) Nếu bạn chỉ mua một site trong hệ thống của chúng tôi, thì phí sẽ như sau :

            1 textlink trên 1 PR6 trang chủ chỉ $6 một tháng

            1 textlink trên 1 PR5 trang chủ chỉ $5 một tháng

Lưu ý:

         + Gói A và B, thì bạn phải trả phí một lần cho 6 tháng

         + Gói C, thì bạn phải trả phí một lần cho 12 tháng

 

SEO Panda

Bank Tranfer (Chuyển khoản):

Đặng Thái Khang

Ngân Hàng Techcombank Chi Nhanh Quang Trung Q.12

Số tài khoản: 14022602736012 

 

Phone: 0169.888.1609 or 0120.7857.289

Thanks for using our services

images1.jpg

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)